• Dodana možnost prodaje vozil s prevzemi in komisijskimi pogodbami. Dodani so bili tudi posebni prodajni izpisi prodaje za vozila.

  Spremljanje prodaje po serijskih številka in iskanje nabave in prodaje le teh.

  POŠLJI POVPRAŠEVANJE
 • Našo ponudbo smo razširili z nadgradnjo prodaje, s podatki za davčne blagajne in pošiljanjem podatkov na FURS.  Ker želimo, da je naš program vsestransko uporaben, smo dodali tudi možnost vnosa vezane knjige računov.

  POŠLJI POVPRAŠEVANJE
 • Prav tako kot uporabnost, v našem podjetju zelo cenimo učinkovitost in kakovost. Zato lahko v naši novi ponudbi poiščete tudi pripravo novih REK-M4 obracev v plačah.

  POŠLJI POVPRAŠEVANJE
PRODAJA IN SKLADIŠČE
 • Celotna podpora davčnih blagajn
 • Celotna podpora e-računom
 • Izdelava in pregled predračunov
 • Prodaja izdelkov in storitev (računi, dobropisi, bremepisi in avansni računi)
 • Različni pregledi realizacije tudi hitri grafični pregled
 • Dobavnice za delne dobave strankam
 • Izdelava opominov
 • Vodenje zalog izdelkov in materiala
 • Naročila izdelkov in materiala
 • Kartice izdelkov in materiala
 • Inventure izdelkov in materiala
 • Pregled celotnih po različnih kriterijih
FINANCE
 • Knjiženje temeljnic
 • Prenosi ali knjiženje izpiskov z avtomatskim zapiranjem saldakontov
 • Konto kartice po različnih kriterijih
 • Bruto bilance po različnih kriterijih
 • Vnos vhodnih dokumentov
 • Razdelitev dokumentov po stroškovnih mestih in različnih kontih
 • Direktno knjiženje v davčno knjigo
 • Pregledi vnesenih dokumentov
 • Pregled izdanih računov
 • Pregled prejetih računov
 • Izdelava davčnega obrazca
 • Kartice kupcev in dobaviteljev
 • Ročno zapiranje dokumentov (tistih ki se ne zaprejo avtomatsko)
 • Pregledi odprtih postavk
 • Izkazi odprtih postavk
PLAČE
 • Izračun plače, regresa in ostalih vrst dela
 • Plačilne liste
 • Prenos virmanov na banko
 • Temeljnica s prenosom v glavno knjigo
 • REK obrazci z izvozom na FURS
 • Vsi ostali zahtevani obrazci in pregledi
KADRI
 • Spremljanje kadrovskih evidenc
 • Delovna doba in zavarovalna doba
 • Posebnosti prispevkov za izračun plač
 • Pogodbe o zaposlitvi
 • Usposabljanj
 • Zdravstvenih pregledov
 • Kolektivna zavarovanja
 • Poškodbe pri delu
 • Dodatna izplačila
 • Vodenje nepremičnin ki so dana v uporabo podjetju
 • Druga pogodbena razmerja
POTNI NALOGI
 • Nalogi za službeno potovanje s prenosom v potni nalog
 • Vnos potnega naloga z relacijami, dnevnicami in različnimi stroški
 • Izdelava elektronskih virmanov
 • Izdelava REK obrazca
 • Izdelava temeljnice in prenos v glavno knjigo
OSNOVNA SREDSTVA
 • Vnos osnovnih sredstev
 • Vnos povečanj in zmanjšanj
 • Združevanje osnovni sredstev
 • Izračun mesečne ali letne amortizacije
 • Spremljanje investicij
 • Inventure osnovnih sredstev
 • Prenos v novo leto
DELOVNI NALOGI
 • Vnos delovnih nalogov
 • Vnos normativov
 • Izdajnice materiala
 • Prenosi DN v zalogo in kartice
 • Veliko pregledov in statistik
 • in še mnogo več
PLANIRANJE
 • Planiranje proizvodnje s prenosom potrdil
 • Prenos dnevne proizvodnje na stroje
 • Knjiženje in spremljanje stanja izdelka po fazah
 • Pregled izdelanih izdelkov
 • Zaključevanje potrdil
 • Knjiženje proizvodnje in zapiranje delovnih nalogov in potrdil
POTRDILA NAROČIL
 • Spremljanje potrdil
 • Pregledi potrdil po različnih kategorijah
 • Program je v angleščini zaradi skupnih pregledov s tujimi partnerji
MERILA
 • Osnovni podatki merila
 • Razvrstitev meril
 • Kartice meril
 • Umirjanje meril zunanjih institucij
 • Interna merilnica
 • Alarmirana merila
 • Stroškovnik merila
O nas

PODJETJE AG SOFT IMA DOLGOLETNE IZKUŠNJE NA PODROČJU PROGRAMSKIH REŠITEV ZA VSE VRSTE PODJETIJ

Podjetje AgSoft ima dolgoletne izkušnje na področju programskih rešitev za vse vrste podjetij, tako proizvodnih kot storitvenih. Ponujamo celostne IT rešitve, ki pokrijejo delovanje celotnega podjetja.

Avtorski programi se prilagajajo in posodabljajo vzporedno z zakonodajo in računovodskimi standardi.

Naša vizija in naš cilj sta kakovosten program in zadovoljna stranka. Zato ponujamo možnost prilagoditve programa vašim potrebam.

Program, ki ga ponujamo je dinamičen in prijazen za uporabnike. Verjamemo, da lahko naša storitev olajša vaše delo.

KONTAKT

 

Dosegljivi smo od ponedeljka do petka, od 8. do 15. ure

AG SOFT računalniški inženiring in programska oprema d.o.o.
Vrbje 85/e
3310 Žalec

GSM: +386 (0)41 705-731
Telefon: +386 (0)3 710-43-70
E-pošta: ales@agsoft.si

TRR: SI56 0600-0090-0058-546
Davčna številka: SI77489292
Matična številka: 1587722
Osnovni kapital: 10.432,00 EUR
Podjetje je registrirano pri okrožnem sodišču v Celju, pod št.: 2000/04594