PRODAJA

Dodana možnost prodaje vozil s prevzemi in komisijskimi pogodbami. Dodani so bili tudi posebni prodajni izpisi prodaje za vozila.

Spremljanje prodaje po serijskih številka in iskanje nabave in prodaje le teh.